Uploadvoorwaarden

Je mag alleen t-shirts laten drukken met ontwerpen waarvoor je toestemming hebt om daar producten van te laten maken.

In onze algemene voorwaarden staat dat als volgt omschreven (onder artikel 7; Aansprakelijkheid):

8. Het is voor Merchandise.nl onmogelijk om aangeleverde gegevens door klanten te controleren op juistheid, volledigheid of rechtmatigheid. De klant garandeert aan Merchandise.nl dat afbeeldingen, door klant (aan)geleverd, (intellectueel) eigendom zijn van de klant, dan wel dat de klant een licentie of anderszins toestemming heeft om het (intellectueel) eigendom te gebruiken, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, alsmede dat de aangeleverde gegevens juist, volledig en deugdelijk zijn. Merchandise.nl kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten, overtreding van copyright-wetten en/of daaropvolgende consequenties.

9. De koper vrijwaart Merchandise.nl voor eventuele aanspraken van derden.